10JF - Vergussmasse Asphalt

  • Bauer 2-komponenten Kaltvergussmasse 3 kg

  • Quirl Stahl 85 x 40mm

  • Bauer - 2 komponenten Kaltvergussmasse 425g

  • Bauer- Auspresspistole für 2 K Vergußmasse 425g

  • Bauer - Abstreumaterial für Kaltvergussmasse 1 Liter